contact : +90 533 232 80 38 zubeyde@aratistatistik.com
ANASAYFA / HIZMETLERIMIZ

Hizmetlerimiz

• İstatistiksel Analiz Planları

Araştırma sürecinin en önemli aşaması olan plan araştırma projesinin kalan aşamalarını etkiler. Bu aşamada yapılan iyi bir plan çalışma sürecinin düzenini ve amaca ulaşmayı kolaylaştırır. Amaç/hipotez araştırıcının sorusunu cevaplamak için gereklidir. Araştırıcı ile yakın bir çalışmada bu bilgilerin edinilmesi, anahtar hedeflerin ve soruların belirlenmesi ile araştırıcının ihtiyacına ve bütçesine göre araştırma tasarımı belirlenir.

Eğer bir araştırma projesi planlıyorsanız, bir ilk danışma için bize ulaşın.

• Veri Toplama Eğitimi

Veri toplamada mevcut bilgilerin toplanmasının eksiksiz gerçekleştirmesi için saha ekibinin veya araştırıcıların eğitimi yararlıdır. Toplanacak bilgilerin araştırma için öneminin bilinmesi, anlaşılması verilerin eksiksiz olarak ulaşmasını sağlayacaktır.

Veri toplama ihtiyaçları konusunda uzman tavsiyesi almak istiyorsanız, lütfen bize ulaşın.

• Veri yönetimi ve analizi

Birinci Aşama Veri Yönetimi;

Veri girişi ve veri dosyası hazırlama, veri doğrulama, düzenleme ve kodlama işlemlerinin yapıldığı analiz öncesi yapılan veri yönetimi analiz işlemlerinin sonuçlarının güvenirliliği ve analiz sürecinin kısalması için oldukça önemli bir aşamadır. Bu sürede harcanan emek çalışmanın değerini arttırır.

İkinci aşama veri analizi;

Amaca yönelik doğru planlanmış bir analiz planı ve doğru seçilmiş metotlar çalışmayı anlatmada en önemli araçtır. Net bir şekilde çalışma sonuçlarını ortaya koyabilmek için tıbbi bilgi, istatistik bilgisi ve tecrübe bir arada kullanılır.

Eğer İstatistik tavsiye veya destek arıyorsanız bugün bizi arayın.

• Rapor yazma

Araştırmadan elde edilen bulgular, sonuçlar bu aşamada düzenlenir. Yapılan özet tablolar ile projede aranan sonuçlar amaca yönelik olarak yazılır. Amacın ve sonuçların okuyanlara pür ve net bir ifadesi için tıbbi bilgi, istatistik bilgisi ve tecrübe ile sonuçlar yorumlanır.

• Kısa kurslar ve seminerler

Eğitimler teorik bilgilerin pratik uygulama metodu ile anlatılması ve SPSS programı uygulamalarının isteğe bağlı olarak görsel veya uygulamalı anlatımlarını içerir. Eğitimler küçük gruplar veya toplu organizasyonlar için planlanır.

Örnek İstatistik Eğitimi Programı

1.gün

Veri Tabanı Hazırlama
Tanımlayıcı İstatistikler
Uygun Analiz Metodunu Seçme

Gruplarda Oranların Karşılaştırılması (İki ve İkiden Çok Gruplarda)
*Bağımsız Gruplarda Oranların Karşılaştırması
*Bağımlı Gruplarda Oranların Karşılaştırması

Gruplarda Ortalamaların Karşılaştırılması (İki ve İkiden Çok Gruplarda)
*Bağımsız Gruplarda Ortalamaların Karşılaştırması
-Parametrik testler
-Non-Parametrik testler

*Bağımlı Gruplarda Ortalamaların Karşılaştırması
-Parametrik testler
-Non-Parametrik testler

2.gün

Korelasyon Analizi
-Parametrik test
-Non-Parametrik test
Regresyon Analizleri

*Lineer Regresyon Analizi
-Tek değişkenli
-Çok değişkenli

*Lojistik Regresyon Analizi
-Tek Değişkenli
-Çok Değişkenli

Sağkalım Analizleri
*Kaplan Meier Analizi
*Cox Regresyon Analizi
-Tek Değişkenli
-Çok Değişkenli

Ücretlendirme

Ücretlendirme zorluk derecesine göre yapılır. Zorluk derecesi analiz planıyla karar verilen istatistik metodlara göre belirlenir.

Zorluk Derecelendirmesi

1 Tanımlayıcı analizler ve karşılaştırma analizleri
2 Tanımlayıcı analizler ve iki grup analizleri
3 Tanımlayıcı analizler ve ikiden çok grup analizleri
4 Tanımlayıcı analizler, grup analizleri, regresyon analizi, tekrarlı ölçüm analizi, ROC analizi
5 Tanımlayıcı analizler, grup analizleri, sağkalım analizi ve cox regresyon analizi

Bu zorluğa;

Veri yönetimi için işlem süresine bağlı olarak zorluk eklenir. Değişken sayısı 30'un üzerinde ise her 30 değişken için +1 zorluk eklenir.

Twitter hesabımızdan en güncel haberleri, istatistikleri, verileri ve araştırma raporlarını anlık olarak takip etmek için lütfen tıklayınız.