contact : +90 533 232 80 38 zubeyde@aratistatistik.com
ANASAYFA / DUYURULAR


Duyurular

SAAT İSTATİSTİK ANALİZE GİRİŞ VE ORTA DÜZEY İSTATİSTİK ANALİZ EĞİTİMİ
15:00-16:00 Kanıta Dayalı Tıp Kavramı - Klinik Araştırmalara Genel Bakış

* Klinik araştırma düzenleri
* İstatistikte temel kavramların gözden
* Tanımlayıcı istatistikler
* Verilerin normal dağılıma uygunluğunun değerlendirilmesi
16:00-17:00 Gruplarda Sayımla Belirtilen Verilerin Analizi -Oranların karşılaştırılması

*Bağımsız Gruplarda Oranların Karşılaştırması
- Ki-kare testi
- Fisher Kesin testi

*Bağımlı Gruplarda Oranların Karşılaştırması
- Mc Nemar Testi
17:00-18:30 Gruplarda Ölçümle Belirtilen Verilerin Analizi – Ortalamaların karşılaştırılması

*Bağımsız Gruplarda Ortalamaların Karşılaştırması
Parametrik: t testi- Tek yönlü varyans analizi (ANOVA)
Nonparametrik: Mann-Whitney U testi- Kruskal-Wallis testi

*Bağımlı Gruplarda Ortalamaların Karşılaştırması
Parametrik: Bağımlı örneklemde t testi- Bağımlı gruplarda tek faktörlü varyans analizi
Nonparametrik: Wilcoxon testi- Friedman analizi
18:30-19:00 Sürekli Değişkenler Arası İlişkiler

* Parametrik: Pearson korelasyon
* Nonparametrik: Sperman korelasyon
Not: Bölümler arasında 5 dk kahve molaları verilecektir
TARİH: 07 Şubat 2020 saat 15:00-19:00
YER: Marmara Üniversitesi

SAAT İSTATİSTİK ANALİZE GİRİŞ VE ORTA DÜZEY İSTATİSTİK ANALİZ EĞİTİMİ
15:00-16:00 Klinik araştırmalara genel bakış, istatistikte temel kavramların gözden geçirilmesi, tanımlayıcı istatistikler
16:00-17:30 Bağımsız Gruplarda Sayımla Belirtilen Verilerin Analizi - Oranların karşılaştırılması
17:30-19:00 Bağımsız Gruplarda Ölçümle Belirtilen Verilerin Analizi – Ortalamaların karşılaştırılması
TARİH: 27 Ağustos 2019 saat 15:00-19:00
YER: Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Eğitim Odası

Twitter hesabımızdan en güncel haberleri, istatistikleri, verileri ve araştırma raporlarını anlık olarak takip etmek için lütfen tıklayınız.